Vai ai contenuti

Menu principale:

Tabella conversione

Conversione

Tabella conversione unità di misura

Da

a

Moltiplicate per

Da

a

Moltiplicate per

in/mm

mm/min

25,4

lbs/in

0,18

kg/cm

in-lbs

J

0,11

lbs/in

0,175

kN/m

in-lbs

kg-cm

1,15

lbs/in

175

N/m

J

ft-lbs

0,74

microns

0,000039

in

J

in-lbs

8,85

microns

0,0039

thousandths

J

kg-cm

10,2

mile/hr

0,45

m/sec

J/m

ft-lbs/in

0,019

mm/min

0,039

in/min

J/m

kJ/m2

0,10 ASTM

mm/mm/°C

0,56

in/in/°F

J/m

kJ/m2

0,12 ISO

MPa

10,2

kg/cm2

J/m

kg-cm/cm

0,1

MPa

145

psi

kg-cm

ft-lbs

0,07

m/sec

2,24

mile/hr

kg-cm

in-lbs

0,87

N/m

0,0057

libs/in

kg-cm

J

0,1

N/mm2

145

psi

kg-cm

lbs/in

5,6

psi

0,0069

N/mm2

kg-cm2

MPa

0,1

psi

0,0069

MPa

kg-cm2

psi

14,22

psi

0,07

kg/cm2

kg-cm/cm

ft-lbs/in

0,18

°C

1,8 * (°C) + 32

°F

kg-cm/cm

J/m

9,81

°F

0,56 * (°F - 32)

°C

kg-cm/cm2

ft-lbs/in2

0,47

ft-lbs

1,36

J

kg/m3

g/m3

0,001

ft-lbs

13,83

kg-cm

kJ/m2

J/m

10,2 ASTM

ft-lbs/in

3,23 ISO

ft-lbs/in2

kJ/m2

ft-lbs/in

0,19 ASTM

ft-lbs/in

53,39

J/m

kJ/m2

ft-lbs/in2

0,48

ft-lbs/in

5,44

kg-cm/cm

kJ/m2

J/m

8 ISO

ft-lbs/in

5,24 ASTM

kJ/m2

kJ/m2

ft-lbs/in

0,15 ISO

ft-lbs/in

6,68 ISO

kJ/m2

g/cm3

kg/m3

1

ft-lbs/in2

0,31 ISO

ft-lbs/in

in/in/°F

mm/mm/°C

1,8

ft-lbs/in2

2,12

kg-cm/cm2

kN/m

lbs/in

5,7

ft-lbs/in2

2,07 ISO

kJ/m2

contadores de visitas mailorder brides
contatori per blog
Torna ai contenuti | Torna al menu